Комунікація - створює між нами простір довіри, правильно надана інформація

спроможна як створити так і вирішити конфлікт.

Сучасне суспільство оперує данними, але рішення часто приймаються на

прогнозах та очікуваннях і від їх чіткості залежить результат.

На наших занняттях розглянемо:

- комунікацію та управління: кроки які допоможуть перетворити роботу на

цікавий процес;

- ділове спілкування: чому воно потрібне і чим може допомогти;

- Інформаційно-комунікаційний менеджмент, що стоїть за цим та чим

допоможе в щоденній роботі;

- розуміння психотипів та хто перед нами: як визначити та проаналізувати з

ким ми маємо справу та вплив на хід нашого проекту;

- побудова стратегії: визначимо безпечні зони та зони ризику;

- розглянемо варіанти змін ситуації при правильно обраній стратегії розвитку;

- мистецтво переговорів: поговоримо про маніпуляції (як визначити чи не стали

ми заручником чужої гри);

- підведемо підсумки та зробимо ретроспективу наших знань.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Проєктний менеджмент» є формування комплексу знань, умінь і навичок, що дозволяють ефективно управляти проєктами, забезпечуючи досягнення визначених у проєкті результатів за складом та обсягом робіт, вартості, часу, якості й задоволення учасників проєкту. 

Отримання навичок використовувати «кращі практики» управління проєктами. 

Надання майбутнім фахівцям сучасних фундаментальних знань з основних аспектів управління проєктами, а також набуття навичок адаптації і впровадження проєктних рішень у практичну діяльність.