Даний курс призначений для вивчення теоретичних та практичних питань цифрової економіки як економічної системи та дисципліни; причин та умов походження цифрової економіки та її технологічних основи. Дисципліна передбачає формування системи знань щодо динаміки розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), інноваційних бізнес- моделей та цифрової трансформації різних галузей економіки. З’ясування особливостей торгівлі, економічної та фінансової діяльності в умовах цифрової економіки, а також причин та наслідків зміни економіки за останні десятиліття, їх перспектив та впливу на концепцію сталого економічного розвитку.