Дисципліна “Соціологія та психологія” належить до вибіркової групи циклу гуманітарних дисциплін і розглядається як складова частина соціально-гуманітарної підготовки студентів Вивчення студентами дисципліни «Соціологія та психологія» передбачає такі види навчальної роботи: лекції, практичні заняття, індивідуальна робота, тематичні тести, складання заліку.


Вивчаються компоненти апаратних архітектур: процесори, шини, периферійні пристрої і ін., види архітектур, концепції операційної системи: внутрішня архітектура, макро / мікро -ядро, керування пам'яттю, файлова система, POSIX та ін.

Набуваються практичні навики побудови програмно-апаратних обчислювальних середовищ.

Вивчаються теоретичні положеннями та класичні методи математичного аналізу. Курс передбачає вивчення теорії границь, неперервності, основ диференціального та інтегрального числення функцій однієї і багатьох змінних, теорії рядів та звичайних диференціальних рівнянь.
Студенти набувають вміння математичного формулювання технічних завдань,
практичного застосування основних методів математичного аналізу в різноманітних задачах математики, прикладної математики 
та програмування, навиків розв`язування певних задач аналізу за допомогою
програмних пакетів.


Вивчається загальна теорія операційних систем, їх класифікація. Детально вивчається операційні системи Windows (win32, win64)  та IOS:  структура, процес, багатозадачність (multiprocessing) та багато потоковість (multithreading), внутрішня взаємодія (IPC), управління пам’яттю (memory management), віртуалізація, мережеві засоби ОС та ін.

Набуваються практичні навики використання мов програмування низького рівня (Assembler x86, C), трасування та відлагодження програмних аплікацій, ядерного програмування (кernel programming), синхронізації і ін.