Впродовж курсу буде опрацьовано, вивчено та апробовано на практиці такі теми: Види рисунку, основні засоби та методи створення зображення. Лінія, штрих, пляма, як основні засоби рисунку. Лінійно-повітряна перспектива: точка сходження, кутова перспектива. Світлотіньова побудова зображення: тінь, півтон, тон, світло, рефлекс. Основи композиції, принципи, прийоми та засоби композиції. Властивості та якості композиції. Основні композиційні схеми. Скетч (швидкий начерк) як важливий елемент роботи дизайнера. Типологічний розподіл видів скетчінгу. Архітектурний скетчінг: інтер’єр та екстер’єр. Основи пластичної анатомії: череп та голова (Міміка. Емоції. Стилізація.), пропорції тіла людини, фігура людини в русі.