Вивчаються типові структура даних (списки, дерева, хеш-масиви і ін.), алгоритми аналізу (parsing), сортування та пошуку, методи оцінка виразів та реструктуризація даних, теорії графів, класифікації, прогнозування, нелінійного програмування і ін.

Набуваються практичні навики програмної реалізації найбільш вживаних алгоритмів  через виконання різних практичних проектів.

Вивчається життєвий цикл розробки системи, який розпочинається  із збору інформації, та її аналізу і закінчується етапом технічного обслуговування та підтримки.

Набуваються навики використання класичних інструментів системного аналізу, практичного використання методів та технологій опису процесів, потоків даних, структур даних, дизайну файлів і баз даних, дизайну інтерфесів та побудови специфікацій програм.

Вивчаються основні елементи теорії штучного інтелекту у тому числі  основні алгоритми аналізу даних, візуалізації, класифікації, кластеризації  та розпізнавання 

Набуваються практичні навики застосування основних алгоритмів теорії штучного інтелекту, зокрема нейронних мереж, машинного навчання, комп’ютерного зору, генетичних алгоритмів і ін. та засобів і технологій побудови інтелектуальних систем. Розвиваються навики програмування мовами Matlab та R.

Поглиблено вивчається теорія ОПП засобами Java SDK і її фреймворків на практичних прикладах розробки різноманітних програмних сервісів.

Набуваються практичні навики розробки  програмних систем в Java Environment інструментальними засобами розробки об'єктно-орієнтованих програм (Eclipse)

 

.

Вивчаються способи критично досліджувати концепції, дані, теорії або ситуації в галузі інформатики та інформаційних технологій (ІТ),  основні закони логіки (закони тотожності, протиріччя, виключення третього), сутність та способи теоретичної аргументації (дедуктивне обґрунтування, системна аргументація, методологічна аргументація), принципи, стратегії (виклик, осмислення, рефлексія), аналіз та моделювання складних вимог та обмежень з метою розробки та впровадження програмних аплікацій та ІТ-систем.

Набуваються практичні навики критичного аналізу і оцінки ситуації та інформації, застосування принципів критичного мислення (кластер, зігзаг, інсерт, мозковий штурм тощо), володіння основними способами теоретичної аргументації