Мета навчальної дисципліни «Комп'ютерний зір» визначається через систему здатностей (компетентностей), які має продемонструвати студент після її засвоєння, а саме:

  • здатність обирати та налаштовувати апаратно-програмні засоби і середовища розроблення систем комп'ютерного зору;

  • здатність застосовувати у своїй професійній діяльності математичні моделі, методи й алгоритми для проектування, розроблення і модернізації систем комп'ютерного зору.


Дисципліна “Серверне програмування (Web back-end)” призначена для забезпечення чіткого уявлення загальних концепцій інтернет-програмування та використання сучасних засобів розробки серверної частини веб-додатків. Завданням курсу є поглиблення теоретичних знань, що необхідні для формування базової уяви про архітектуру побудови веб-додатків на стороні бекенда і їх звязок з фронтендом. В процесі вивчення дисципліни також передбачається оволодіння студентами практичними навичками використання та проектування систем управління базами даних, підходів до збереження та маніпулювання даними. Значна увага приділяється розгортанню та налаштування веб-додатків на сервері.

Вивчаються технології розробки мобільних аплікацій для iOS та Android.

Набуваються практичні навики роботи з Swift, iOS, Cocoa. Поглиблються навики програмування мовою Java та знання JDK.

Автоматизоване тестування – являє собою комплекс процесів та інструментальних засобів (програмних і мовних), що реалізують пришвидшення процесу тестування, підготовки нових релізів та забезпечують зростання якості програмного коду. Дисципліна присвячена вивченню теоретичних основ, практичних методів і засобів впровадження процесу автоматизованого тестування, а також питань, пов'язаних з життєвим циклом, підтримкою і супроводом програмного комплексу для вирішення цієї задачі. Розглядаються основні поняття автоматизованого тестування, способи його класифікації, принципи організації коду і відповідні їм стандартні бібіліотеки. Детально вивчається побудова програмного комплексу для автоматизованого тетування (на прикладі C#+Nunit), стандартні мови локаторів (Xpath,CSS) для пошуку елемента на сторінці, огляд підходів для автоматизації різних платформТакож розглядаються питання проведення автоматизованого тестування безпеки, наводяться порівняльні характеристики сучасних бібліотек та надається теоретична основи проектування таких систем.