Курс склдається із 2 частин - теоретичної та практичної.
Теоретична частин включає у себе ознйомлення з основми теорії тестування та розробки прогрмного забезпечення, a саме різні підходидо розробки (SDLC) та місце тестувальника у ньому; види, рівні та методи тестувння; тест дизайн техніки; поняття дефекту, тестового сценрію та тестових планів.
Практична частина має на меті зануритити студентів в умови наближені до рельного проекту, на якому вони відіграють роль команди тестувльників та пройти через всі етапи розробки аплікації від ініціалізації і аж до випуску готового продукту.


Функційне програмування (ФП) — це стиль програмування, що характеризується короткими функціями, відсутністю тверджень і малою залежністю від змінних. Навчальна дисципліна розкриває поняття ФП, і як його можна застосовувати на мові Python. У даному курсі студенти довідаються, що таке ФП і чим воно відрізняється від інших стилів програмування, таких як процедурне і об’єктно-орієнтоване. Слухачі дізнаються чому і коли ФП корисне, а коли навпаки — робить програми надмірно складними. Окрім цього буде розглянуто лямбда-вирази, які є короткими однорядковими функціями, і є найчистішою формою ФП, яку пропонує Python. Студенти дізнаються про функції вищого порядку: функції, які приймають інші функції як аргумент, або повертають інші функції як значення. У мові Python функції вищого порядку підтримуються через декоратори. Слухачі також розглянуть інші важливі поняття з ФП, такі як: монади, каррінг, беззбережність станів, побічні ефекти, мемоізація та прозорість посилань.