Вивчаються методи управління економікою і фінансами в контексті життєвого циклу IT продукту, оптимізація та управління портфелем IT-продуктів, основи обліку, моделювання попиту на IT-продукт та інвестиційного аналізу.  Детально розглядається взаємо зв’язок процесів управління економікою і фінансами ІТ.

Набуваються практичні навики оцінки вартості IT-продукту, планування бюджету, окупності інвестицій в IT-продукт (послугу)